לפניכם החומרים שהוכנו על-ידי פריידה בן פזי

לסדנת יסודות שהתקיימה בירושלים 9.3.04

 

שימו לב:

ניתן להשתמש בחומרים האלה להוראה

אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא אישור מוקדם מהמחברת

 

מצגת: הדגשים בהכנה לבגרות

דפי עזר עם סיכום החומר לתלמידים: חלק א, חלק ב (סיכום רשומה ומערך של רשומות)

תרגיל סיכום שיכול להוות הקדמה לפרוק בעיות לתת משימות

פירוק בעייה לתת משימות: הנחיות בשלבים איך להתייחס, אוסף שאלות

מבחני מתכונת: מבחן 2001 , מבחן 2002 , מבחן 2003

מבחן על מערך דו ממדי ורשומות: מועד א, מועד ב

בדיקה בוליאנית: שני סוגי בדיקה בשלוש רמות

מערך של מתגים

כאן תוכלו להוריד את כל החומרים כקובץ אחד מכווץ