יסודות מדעי המחשב – מדריכים למורה תשס"ח

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח באוניברסיטת ת"א

 

 

 

יסודות 1

סי שרפ

ג'אווה

3

מודל חישוב בסיסי

מדריך   

מדריך   

4

הרחבה בפיתוח אלגוריתמים

מדריך   

מדריך   

5

ביצוע מותנה

מדריך   

מדריך   

6

נכונות אלגוריתמים

מדריך   

מדריך   

7

ביצוע חוזר

מדריך   

מדריך   

8

יעילות של אלגוריתמים

מדריך   

מדריך   

 

 

יסודות 2

סי שרפ

ג'אווה

9

המחלקה מחרוזת (String)

מדריך   

מדריך   

10

מערכים

מדריך   

מדריך   

11

מחלקות ועצמים: הרחבה והעמקה

מדריך   

מדריך   

12

תבניות אלגוריתמיות

מדריך   

מדריך   

13

פתרון בעיות

מדריך   

מדריך   

 

תכניות להורדה בג'אווה

 

תכניות להורדה בסי שרפ