השתלמות בנושא הנחיית פרויקטים במדעי המחשב

 

אתם מוזמנים להרשם להשתלמות שתעסוק בהנחיית פיתוח פרויקטי תוכנה במדעי המחשב.

ההשתלמות תועבר ע"י אורני מרבאום-סלנט וד"ר אורית חזן, במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון, חיפה

בימים א' 10.7.05, ב' 11.7.05, ג' 12.7.05 בשעות 9:00-13:00

מצורפת מצגת ההשתלמות

במהלך ההשתלמות נתבסס על ההנחה כי הנחיית פרויקטי תוכנה היא תהליך מורכב, היות והנחייה כזו דורשת בין השאר:

·        שימוש במיומנויות נוספות על מיומנויות ההוראה הפרונטלית והמעבדתית המקובלות;

·        התמודדות עם בעיות (הן טכניות והן לוגיות) שאינן ידועות בהכרח מראש למורים ולתלמידים;

·        בקיאות בתחומים נוספים מעבר לבקיאות בפרדיגמה ובשפת התכנות בה ממומש הפרויקט;

·        התמודדות יום-יומית עם הנחיית פרויקטים רבים;

·        מתן מענה לתלמידים בפרק זמן קצר.

 

על בסיס הנחות אלה, נדון בין השאר בסוגיות הבאות:

·        מטרותיו של פיתוח פרויקט תוכנה בתיכון;

·        קשיים בהם נתקלים מורים בתהליך הנחיית פרויקטי תוכנה;

·        הבדלים (אם קיימים) בין קשיי המורים המנחים פיתוח פרוייקטים בפרדיגמות השונות;

·        שיטות הערכה;

·        דרכי הוראה אפשריים;

·        מסגרת הוראה עבור הנחיית פרויקטים.

 

ההשתלמות מתאימה הן למורים בעלי ניסיון בהנחיית פרויקטי תוכנה והן למורים ללא ניסיון בהנחיית פרויקטים בכל החלופות הקיימות ביחידה השלישית בתיכון. 

 

גמול: מורים שיהיו מעוניינים בגמול (28 שעות ללא ציון) יתבקשו לשלם 50 ש"ח לצורך הטיפול בגמול.

 

הרשמה:

ניתן להרשם להשתלמות דרך האתר http://cse.proj.ac.il/Tofes/Tofes.asp

ניתן גם להרשם בדוא"ל, או טלפונית 04-8292880 או לשלוח פקס 04-8293004