יום עיון "ויזואליזציה ואנימציה ככלי עזר בהוראת מדעי המחשב"

מכון דוידסון, מכון ויצמן למדע 11.6.03

השימוש בויזואליזציה - המחשה ממוחשבת וגרפית - עשוי לסייע לתלמידים להבין נושאים במדעי המחשב כגון עקרונות תכנות, אלגוריתמים ומבנה נתונים. לעתים, הויזואליזציה היא דינמית כמו בסרט מצויר, ואז אנו מדברים על אנימציה (הנפשה).

במהלך יום העיון הוצגו מגוון סביבות ויזואליזציה ואנימציה שתומכות בלימוד מדעי המחשב, במגוון מקצועות: יסודות, מבנה נתונים, ארגון המחשב, תכנות מונחה עצמים, ותכנות לוגי (ראו פרטים נוספים בסדר היום המצורף).

הערה: רוב הכלים שהוצגו ביום העיון פותחו ברחבי העולם ככלי עזר להוראת מדעי המחשב במכללות ואוניברסיטאות וטרם נבדק שילובם בתוכנית הלימודים.

סדר יום

9:00 - 9:30           התכנסות, הרשמה, כיבוד

9:30 - 9:45           דברי פתיחה: פרופ' מוטי בן ארי

9:45 - 10:30         הרצאת מבוא: רונית בן-בסט לוי

10:30 - 11:15       האם ניתן להרגיש את האבולוציה? - ויזואליזציה של תהליכים בסיסיים: אלברט גדעון

11:15 - 11:40       סיכום קורס מובילים ופעילויות תשס"ג והכנה לקראת פעילויות תשס"ד

12:15 - 11:40       סביבת האנימציה Jeliot 2000 להוראת תכנות בסיסי: רונית בן-בסט לוי

12:50 - 12:15       סביבת האנימציה Matrix להוראת מבני נתונים: פרופ' מוטי בן-ארי וססיל יחזקאל

13:30 - 12:50       הפסקת צהרים

15:15 - 13:30       קבוצות לפי סביבות אנימציה

                           ארגון המחשב ושפת סף: ססיל יחזקאל

                           תכנות לוגי: שרה פולק

                           מודלים חישוביים: רונית בן-בסט לוי

                           תכנות מונחה עצמים: נוע רגוניס