פינת ועד המורים למדעי המחשב וטכנולוגיות מידע

 

ועד המורים שנבחר בדצמבר 2001 מסיים בימים אלה את תפקידו.

אנחנו מודים לכל חברי הועד היוצא.

מרכז המורים הארצי הזמין את כל המורים בארץ להציג מועמדות, אולם עד לתאריך 5.12.03 (התאריך האחרון להגשת מועמדות) רק מורה אחד הציג את מועמדותו. לפיכך, לא יתקיימו בחירות לועד החדש.

בעוד שנה, לקראת דצמבר 2004 נעמיד לרשותכם שוב את האפשרות לקיים בחירות לועד.