ברוכים הבאים

לפורטל

יחידות הלימוד

של המרכז הארצי

הוראת

מדעי המחשב

בחטיבת

הביניים

var2

hats

tochen

 

חטיבת הביניים

יסודות

עיצוב תכנה

תבל

 

 

 

 

 

ארגון

logic

מידע

func

אלה

ארגון המחשב

ושפת סף

תכנות לוגי

מבוא למערכות מידע

ניתוח ועיצוב מערכות מידע

תכנות פונקציונלי

מבוא לתכנות

בסביבת אינטרנט

 

 

 

 

 

מערכות מחשב ואסמבלי

מודלים

hh-jpg

UML

ws

מערכות מחשב ואסמבלי

מודלים חישוביים

חקר ביצועים

תכנות מונחה עצמים

שרותי רשת

פילוסופים

תורת מחשב

 

 

חישוב מקבילי ומבוזר

תורת המחשב