כלים ושיטות בהוראת מדעי המחשב

 

צוות הפיתוח: שרה פולק וד"ר צביקה פירסט

מט"ח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית

 

סקר הספרות שלפניכם מוקדש לשלוש גישות: למידה בגישה הקונסטרוקטיביסטית, למידה מבוססת בעיות, ומינימליזם. כל אחת מהגישות נועדה לשיפור הוראת מדעי המחשב בהיבט פדגוגי ספציפי.

החומר כולל את תיאור הגישה או השיטה, יתרונות וחסרונות פדגוגיים, הצעות פרקטיות למימוש הגישה בתכנית הלימודים במדעי המחשב, וקישורים למקורות נוספים העוסקים בגישות אלה.

 

הפרק הראשון מתייחס ללמידה והוראה על פי הגישה הקונסטרוקטיביסטית, המתארת למידה כתהליך בו הלומד בונה באופן אקטיבי את הידע שלו על סמך התנסויותיו ועל סמך ידע קודם. כמו כן, מוצגים בו עקרונות של הפדגוגיה הנגזרת מעקרונות הגישה הקונסטרוקטיביסטית. בסיום הפרק מתוארים שני מאמרים המציגים את ההיבט הקוגניטיבי וההיבט החברתי. המאמרים מתארים את הקשיים ביישום הגישה הקונסטרוקטיביסטית במדעי המחשב, ובהתאם לכך מובאות המלצות להתאמת ההוראה במדעי המחשב.

 

בפרק השני מוצגת שיטת הלמידה מבוססת הבעיות, המתוארת כשיטת לימוד המציבה את הלומד בתפקיד אקטיבי של פותר בעיה מחיי היום-יום. בכך מסייעת שיטה זו ללומד לפתח כישורים של פותר בעיות עצמאי יחד עם רכישת ידע בתחום הדעת. בניגוד לגישה המסורתית, בה ארגון הקורס הוא סביב נושאים ותכנים בתחום הדעת והמורה מצוי במרכז תהליך הלמידה ומשמש כמקור ידע, בלמידה מבוססת בעיות התלמידים נמצאים במרכז תהליך הלמידה, הם מתמודדים עם פתרון בעיה, ותוך כדי תהליך זה הם רוכשים את הידע הדרוש. בפרק מתואר יישום של הגישה להוראת תכנות מונחה עצמים ולהוראת קורס מבוא במדעי המחשב (יסודות 1).

 

בפרק השלישי מוצג עקרון המינימליזם. זו תיאוריה שהתפתחה בשנות ה- 80 של המאה הקודמת. היא מתארת את ההשלכות של שימוש בסביבות מחשב על הלמידה. התיאוריה הזו משמשת גם כמודל להכנת חומרי למידה לעבודה עצמית - תיעוד תוכנות ופיתוח מדריכים למשתמש. למינימליזם יש הרבה במשותף עם הקונסטרוקטיביזם. שתי הגישות הללו מתייחסות ללמידה אקטיבית, המאפשרת ללומד להבנות את הידע של עצמו תוך כדי התנסויות ועל בסיס ידע קודם. בחלק השני של הפרק מובא יישום של הגישה לתכנון מערכות מידע ועיצובן, והכנת חומרי למידה לקורס בתכנות מונחה עצמים וליחידת הלימוד "מבוא למערכות מידע".

 

סקירת ספרות על למידה בגישה הקונסטרוקטיביסטית תוכלו למצוא כאן.

סקירת ספרות על למידה מבוססת בעיות תוכלו למצוא כאן.

סקירת ספרות על למידה בגישת המינימליזם תוכלו למצוא כאן.

רשימת מקורות תוכלו למצוא כאן.