כלים ושיטות בהוראת מדעי המחשב:

רשימת מקורות

 

צוות הפיתוח: שרה פולק וד"ר צביקה פירסט

מט"ח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית

 

ברוקס ז'. ג., וברוקס מ. ג' (1997). לקראת הוראה קונסטרוקטיביסטית: בחיפוש אחר הבנה. ירושלים : ת"ל ומכון ברנקו וייס.

 

Barrows H.S. & Tamblyn R.M. (1980) Problem-Based Learning: An Approach to Medical Education. New York: Springer Publishing Company.

 

Ben-Ari. M., (2001). Constructivism in computer science education. Journal of Computers in Mathematics & Science Teaching, 20(1):45—73.

 

Ben-David Kolikant, Y. (2004). Learning Concurrency as an Entry Point to the Community of CS Practitioners. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 23, 1, 21-46.

 

Carroll, J.M. (1998). Reconstructing Minimalist. from his book Minimalism: Beyond the Nurnberg Funnel and reprinted by permission of the publisher (MIT Press).

 

Carroll, J.M. and Rosson, M.B.(1987) Paradox of the active user, In Interfacing thought: cognitive aspects for human-computer interaction, J.M. Carrol (ed). The MIT press, pp 80-117

 

Finkle, S. L., & Torp, L. L. (1995). Introductory Documents. Aurora, IL: Illinois Math and Science Academy

 

Kay, J., Barg, M.,  Fekete, A., Greening, T., Hollands, O., Kingston, J.H. and Crawford, K.,   (2000). Problem-Based Learning for Foundation Computer Science Courses. Computer Science Education.

 

Rosson, M.B. and  Carroll, J.M. (1996). Object-Oriented Design from User Scenarios. Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM Press   New York, NY, USA

 

Savery, J. R., and Duffy, T. M. (1995). Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educational Technology, v 35, Sep-Oct. pp. 31-38.

 

אתרים על למידה מבוססת פרויקטים:

http://www.samford.edu/pbl/definitions.html

http://www.cet.edu/earthinfo/classroom/teachers/FTtopic1.html

 

אתרים על סביבת קארל הרובוט:

Karel++ A Gentle Introduction to the Art of Object-Oriented Programming: http://csis.pace.edu/~bergin/karel.html

Karel J. Robot A Gentle Introduction to the Art of Object-Oriented Programming in Java:

http://csis.pace.edu/~bergin/

 

חזרה לעמוד הראשי