הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
 המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

פרויקט "תמורה" – קידום תלמידות תיכון ללימוד מדעי-המחשב

 

הצהרת כוונות אישית

 

ברצוני להצטרף לפרויקט "תמורה" ולהשתלב בפעילויות לקידום תלמידות תיכון במדעי המחשב בשנת תשס"ג.

 

שם:  _______________________________­­­­_______           ת.ז. _________________________

 

כתובת: _______________________________________________    

 

ישוב:  _____________________________________

 

טלפון: _____________________   טלפון נייד: _________________________

 

פקס: ______________________   דואר אלקטרוני:  ____________________________________      

 

שם בית הספר: ______________________  ישוב:  _________________________________

 

במסגרת השתתפותי בפרויקט "תמורה", בכוונתי לבצע את הפעילויות הבאות:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

חתימה: _____________________

 

אתר המרכז הארצי

אתר "תמורה"

חזרה ל: