פרויקט "תמורה"

מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

קידום תלמידות תיכון ללימוד מדעי-המחשב

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
 המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

 

נתונים על אחוזי תלמידות תיכון הלומדות מדעי המחשב

 

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמדים אותנו כי בעוד מספר הבנות הלומדות לקראת 3 יחידות לימוד (יח"ל) בתעודת הבגרות במדעי המחשב מהווה כ- 50% מכלל הלומדים ברמה זו, מספר הלומדות לקראת 5 יח"ל בתעודת הבגרות במדעי המחשב מהווה כ- 25% מהלומדים את המקצוע בהיקף זה.

 

להלן נתונים מהשנים 1995 עד 2000, המתייחסים לאחוזי התלמידות שלמדו לקראת 3 יח"ל במדעי המחשב ואחוזי התלמידות שלמדו לקראת 5 יח"ל במדעי המחשב, מתוך כלל הלומדים לכל רמה בהתאמה. מעניין לציין כי אחוז הלומדות לקראת 5 יח"ל נמצא בעלייה קלה.

3 יח"ל

 

5 יח"ל

 

שנה

53.2%

 

26.6%

 

1995

51.9%

 

27.1%

 

1996

51.9%

 

27.3%

 

1997

46.4%

 

26.2%

 

1998

46.0%

 

27.3%

 

1999

47.0%

 

29.5%

 

2000

 

ברצוננו להודות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הפקת הנתונים.

 

אתר המרכז הארצי

אתר "תמורה"

חזרה ל: