פרויקט "תמורה"

מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

קידום תלמידות תיכון ללימוד מדעי-המחשב

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
 המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

 

פעילויות לעידוד תלמידות תיכון לבחור בלימוד מדעי המחשב

 

בהמשך הדף מופיעה רשימת פעילויות שניתן לבצע במסגרת בית הספר במטרה לעודד בנות לבחור בלימודי מדעי-המחשב בתיכון.

לפני עיון ברשימה זו, מומלץ לקרוא את הרציונאל המתייחס לשאלה מדוע לעודד בנות לבחור בלימודי מדעי-המחשב.

 

מדוע לעודד בנות לבחור בלימודי מדעי-המחשב?

רבות נכתב על חשיבות השתלבותן של נשים במקצועות מדעיים וטכנולוגיים. כאן, נתרכז בשילובן של נשים במדעי-המחשב ונציין מספר סיבות מרכזיות:

א. מדעי-המחשב הוא תחום הנמצא עדיין בתהליכי התגבשות והשתלבותן של נשים בו יכולה להשפיע על אופן גיבושו.

ב. המקצוע מדעי-המחשב הוא מקצוע יוקרתי המבטיח בדרך-כלל הכנסה נאה לעוסקים בו.

ג. מערכות המפותחות על-ידי בוגרי מדעי-המחשב משפיעות על מערכות שונות בחיינו. השתלבותן של נשים במדעי-המחשב יכולה להשפיע על עיצובן של מערכות כאלה באופן שיתאים גם לנשים.

ד. חלק משמעותי ממדעי-המחשב עוסק בפתרון בעיות מדעיות וטכנולוגיות. שילובן של בנות בתחום עשוי לפתח מיומנויות חשיבה המקדמות פתרון בעיות. מיומנויות אלו תוכלנה כמובן לשמש את הבנות בכל תחום בו תבחרנה בעתיד.

 

הסיבות הנ"ל מתייחסות בעיקר לעוסקים במדעי-המחשב כקריירה ולא לתלמידות תיכון. יחד עם זאת סיבות אלה רלוונטיות גם עבור תלמידות תיכון היות והיכרותן של בנות את התחום בתיכון יכולה להשפיע על בחירתן לעסוק בו בעתיד. 

 

פעילויות לקידום תלמידות תיכון ללימוד מדעי המחשב

 

פעילויות שהוצעו על ידי המשתתפים ביום עיון 6.11.02

1.      להציע למורים ולהורים, להתחיל להתייחס לבעייה של חוסר עידוד בנות לבחור ולהמשיך בלימודי 5 יח"ל

2.      פעילויות בנושא פיתוח יכולת השיפוט העצמית לגבי הכישורים שלי כבת, פיתוח כישורי מנהיגות וניהול אצל תלמידות

3.      פעילות שמטרתה ללמד "התנהגות תקשורתית" – מתן פתחון פה לתלמידות ועידודן להתבטא

4.      ארגון מפגש עם נשים בתפקידי מפתח במדעי המחשב – role model

5.      הרצאות של נשים מובילות בתחום, כדי לאתגר את התלמידות

6.      ארגון יום עיון / פעילות בית ספרית לבנות כיתה ט' בשלב בחירת המגמות, ולטפח בנות כבר בחטיבת הביניים

7.      ייזום פעילויות בחינוך היסודי ואפילו בגני ילדים

8.      הוראה בכיתות נפרדות לבנים ולבנות

9.      בדיקה וטיפול בעמדות של מורים למדעי המחשב

10.   לנסח מנשר לתלמידים לגבי אופי המקצוע מדעי המחשב

11.   לתגמל את תלמידי 5 יח"ל

12.   לארגן הצגת פרויקטים ולעודד את התלמידות לקחת תפקידי מפתח בהצגה

13.   יזמות צעירה – סטארט אפ לנשים בלבד

14.   שילוב תעשיות ההיטק בתהליך החינוכי: יצירת קשר עם מפעל מאמץ

 

פעילויות נוספות לעידוד בנות לבחור בלימוד מדעי-המחשב

להלן רשימת פעילויות שניתן להפעיל בבית-הספר עם תלמידות בכיתות ט-י"ב (ואולי אף קודם). הפעילויות מסודרות בשלוש קבוצות: הראשונה מתייחסת לדרך הוראת המקצוע, השנייה מתייחסת לדימוי המקצוע ומציעה דרכים להתמודדות עם דימוי זה, והשלישית מתייחסת לסביבה המעורבת בבחירת המקצוע על-ידי תלמידות – צוות ההוראה בבית-הספר, צוות הייעוץ הבית-ספרי וההורים.

הפעילויות השונות מוצעות על-בסיס ממצאי מחקרים שנעשו בתחום וההמלצות שהוסקו מממצאיהם. המקורות המוזכרים מופיעים במרוכז בסוף העמוד. 

חשוב לציין כי מחקרים שונים (למשל, Cohoon, 2002; Fisher and Margolis, 2002) ממליצים לערב מורים בבתי-הספר תיכוניים בפעילויות שמטרתן עידוד בנות לבחור בלימודי מדעי-המחשב. ברוח זו פרוייקט "תמורה" שואף לשלב כמה שיותר מורים בפעילותו.

 

 הוראת המקצוע:

 

דימוי המקצוע:

על-פי Klawe (2001), תלמידי-תיכון תופסים את מקצוע מדעי-המחשב כתחום המתאים לתלמידים האוהבים את העבודה מול המחשב ונמנעים ממגעים חברתיים. מסתבר, כי דימוי זה משפיע בעיקר על בנות וגורם להן להימנע מבחירה במקצוע. ההמלצות הבאות באות לעזור לשנות את הדימוי המקובל של העוסקים במדעי-המחשב.

 

הסביבה הבית-ספרית והבית:

ממחקרים שונים שנעשו בעיקר בארה"ב, מסתבר כי לסביבה שבה גדלות התלמידות יש השפעה רבה על אי-בחירתן במדעי-המחשב. סביבה זו כוללת את הבית, מורי בית-הספר וצוות הייעוץ בבית-הספר. גם אם הדבר נעשה לעיתים שלא במתכוון, בנות מקבלות לעיתים את המסר כי המקצוע לא מתאים להן (Clayton and Lynch, 2002). להלן כמה פעילויות שניתן לבצע על-מנת ניתן להפחית את העברתם של מסרים מסוג זה.

 

מקורות שהוזכרו בעמוד זה:

זורמן, ר. ודויד, ח. (2000). אפשר גם אחרת – בנות ונשים: הישגים ואתגרים, מכון הנרייטה סאלד ומשרד החינוך, דפוס "אחווה", ירושלים.

Clayton, D. and Lynch, Teresa. (2002). Tem years of strategies to increase participation of women in computing programs – The Central Queensland University Experience: 1999-2001, Inroads – SIGCSE Bulletin Special Issue on Women and Computing, pp. 89-93.  

Cohoon, J. M. (2002). Recruiting and relating women in undergraduate computing majors, Inroads – SIGCSE Bulletin Special Issue on Women and Computing, pp. 48-52.

Klawe, M. (2001). Refreshing the nerds, Communications of the ACM 44(7), pp. 67-68.

Margolis, J., & Fisher, A. (2002). Unlocking the clubhouse – women in computing. MIT press.

 

לייעוץ ועזרה בהפעלת פעילויות ניתן לפנות לצוות "תמורה".

 

אתר המרכז הארצי

אתר "תמורה"

חזרה ל: