פרויקט "תמורה"

מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

קידום תלמידות תיכון ללימוד מדעי-המחשב

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
 המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

 

מקורות נוספים

 

·         Camp, T. (1997). The Incredible Shrinking Pipeline, Communications of the ACM 40(10), pp. 103-110.   תקציר המאמר בעברית

·          De Palma, P. (2001). Why women avoid computer science, Communications of the ACM 44(6), pp. 27-29.

·          Frenkel, Karen A. Women and computing. Communications of the ACM 33(11) (November 1990).

·          MIT Department of Electrical Engineering & Computer Science (1995). Women Undergraduate Enrollment in Electrical Engineering and Computer Science at MIT.

·          Introduction and Executive Summary: http://www-eecs.mit.edu/AY94-95/announcements/13.html

·          Full Report: http://www-swiss.ai.mit.edu/~hal/women-enrollment-comm/final-report.html

·          Pearl, Amy, Martha E. Pollack, Eve Riskin, Becky Thomas, Elizabeth Wolf, and Alice Wu. Becoming a Computer Scientist. Communications of the ACM 33(11) (November 1990).

·          Turkle, S. Gender, Technology, and Computer Culture - A course at MIT by Sherry Turkle. 

 

אתר המרכז הארצי

אתר "תמורה"

חזרה ל: