ברוכים  הבאים  לאתר  תבל (תכנות בסביבת לוגו)

שימו לב: קיבלנו הצעת מחיר חדשה לערכת MicroWorlds 2.0

עם הורדה משמעותית של 50% מעלות התוכנה

המחירים החדשים מופיעים בטופס ההזמנה

החומרים לתלמיד והמדריך למורה ניתנים להורדה ללא תשלום כאן

תבל היא אחת החלופות ליחידה הראשונה בתכנית הלימודים החדשה במדעי המחשב 899122. היחידה פותחה על ידי צוות "מגוון – מחקר ופיתוח בהוראת מדעי המחשב", המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון, חיפה.

שפת התכנות בסביבה החדשה מבוססת על גרסה מתקדמת של לוגו בשילוב עם חבילת מולטימדיה Microworlds,

ומכאן השם תבל – תכנות בסביבת לוגו. החל משנת הלימודים ה'תשס"ג, ניתן ללמוד את היחידה 899122 גם בסביבת תבל ולהיבחן עליה בבחינת הבגרות הרגילה.

תרגום תבל לערבית: מורים המעוניינים לנסות את החומרים המתורגמים בכיתותיהם מתבקשים ליצור קשר עם ערין מטר

 

תכנית הלימודים (מאתר הפיקוח)

בחינות בגרות: שאלון בגרות תשס"ד, והצעה לפתרון, דוגמה לבחינת בגרות, דוגמה נוספת

טופס הזמנה לחומרי לימוד

פורום תבל

מעבדות ממוחשבות: גרסת הדגמה

יום עיון תבל 9.10.02

מצגת תבל מכנס המורים הארצי 1.12.02

חומרים מהכנס הארצי 2002: תקציר, דפים שחולקו

חומרים מהכנס הארצי 2003: תקציר  

 

חומרי הלימוד (ניתן להורדה ללא תשלום)

חוברות ראשונה לתלמיד (קבצי PDF)

עברית: מבוא (168KB) , תקופה 1 (600KB), תקופה 2 (859KB), תקופה 3 (360KB)

ערבית: מבוא (160KB), תקופה 1 : מעבדות 1-3 (600KB), מעבדה 4 (600KB)

ערבית תקופה 2 : מעבדה 5 (500KB), מעבדה 6  (450KB), מעבדה 7 (350KB), מעבדה 8 (550KB)

ערבית תקופה 3 : מעבדה 9 (350KB), מעבדה 10 (300KB), נספחים (250KB)

 

חוברות שנייה לתלמיד (קבצי PDF)

מבוא (167KB) , תקופה 4 – מעבדות 11-12 (400KB), תקופה 4 – מעבדה 13 (386KB)

תקופה 5 – מעבדות 14-15 (454KB), תקופה 5 – מעבדות 16-17 (600KB), נספחים (283KB)

ערבית: מבוא (160KB), תקופה 4 : מעבדות 11-12 (890KB), מעבדה 13 (650KB)

ערבית תקופה 5 : מעבדות 14-15 (930KB), מעבדות 16-17 (870KB), נספחים (350KB)

 

מדריכים למורה (קבצי PDF) – כניסה לאתר המדריכים