יום עיון "תבל: חידושים ביחידה אחת במדעי המחשב 899122"

טכניון חיפה, יום רביעי 9.10.02

סדר יום

9:00   -  9:45           התכנסות, הרשמה, כיבוד קל 

באודיטוריום של בניין סגו, הפקולטה לארכיטקטורה, הטכניון. מפת הטכניון

9:45   -  10:30         דברי פתיחה:  יחידה אחת במדעי המחשב – מה רצוי ומה מצוי

10:30 -  11:00         שאלון בגרות 899122 – דיון משווה

11:00 -  11:30         MicroWorlds 2.0 – סביבת למידה רב-תחומית

11:30 -  12:00         עקרונות לפיתוח חומרי לימוד עבור תלמידי 1 יח"ל

12:00 -  13:00         הצגת חומרי לימוד - תבל 1.2

13:00 -  14:00         ארוחת צהרים

מעבר למעבדות המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון

14:00 -  16:00         התנסות מודרכת בדרכי למידה והוראה בסביבת "תבל"  (חדר 220)

מפגש מורים מובילים של מודול "תבל"  (חדר 227)

תערוכת חומרי לימוד והזמנת ערכות (חדר 218, מרכז המורים הארצי)

הכניסה לאתר תבל