סדנאות קיץ 2006 במכון ויצמן למדע

כל הסדנאות יתקיימו במכון דוידסון לחינוך מדעי כיתה 4

קיום הסדנאות מותנה במספר הנרשמים. אם לא יהיו מספיק נרשמים מראש – הסדנאות יבוטלו

סדנה לשימוש בסביבת האנימציהJFLAP   להוראת מדעי המחשב ביחידה החמישית (חלופות תורת המחשב ומודלים חישוביים)

סדנה לשימוש בסביבת האנימציה Jeliot להוראת  יסודות מדעי המחשב

סדנת הסבת חומרים לשפת Java

יום ד' 21/6/06  בשעות: 13:00-16:00

יום ד' 21/6/06  בשעות: 9:00-12:00

תאריכים: 22/6, 25/6, 2/7, 3/7

בשעות: 9:00-16:00

ההרשמה כאן

ההרשמה כאן

ההרשמה כאן

ריכוז: שמואל שוורץ

ריכוז: רונית בן-בסט לוי

ריכוז: ד"ר נוע רגוניס

הכרות עם הסביבה כולל התקנה, הנחייה דידקטית לאופן שימוש בסביבה במהלך ההוראה, הצגת שיטת ההוראה המשלבת אנימציה, פרקטיקה בשימוש לצורך הוראה.

בהשתלמות יחולקו קבצים להדגמות מתאימות בכיתה

סדנה לשימוש בסביבת האנימציה Jeliot להוראת יסודות מדעי המחשב. הסביבה מתאימה גם להוראת C# ברמה של יסודות בשינויים קטנים מאד של התחביר. מטרות הסדנה: הכרות עם הסביבה (כולל התקנה), הנחייה דידקטית לאופן שימוש בסביבה במהלך ההוראה, הצגת שיטת ההוראה המשלבת אנימציה, פרקטיקה בשימוש לצורך הוראה

הסדנה כוללת 4 ימי עבודה מרוכזים. כל יום ייוחד לחלק מסוים מתכנית הלימודים בהתאם לתכנית שתפורסם לנרשמים. הנושאים יכללו: תנאים, לולאות, פעולות, מערכים, מחרוזות.

כל מורה יביא למפגש חומרים קודמים שיש לו בנושא אליו יוקדש המפגש, וביחד תוך סיוע והכוונה נסב תרגילים ובחינות לשפת התכנות Java. החומרים המשותפים יועמדו לרשות כל המורים המשתתפים בסדנה באתר מיוחד שיוקם לסדנה.

הסדנה מיועדת למורי מדעי המחשב המלמדים אוטומטים, דקדוקים, אוטומט מחסנית, מכונת טיורינג

הסדנה מיועדת למורי מדעי המחשב (ידיעת Java מהווה יתרון, אך ניתן להסתדר גם ללא ידיעתה)

הסדנה מיועדת למורי מדעי המחשב בתיכון

גמול: גמול ללא ציון

גמול: גמול ללא ציון

גמול: גמול 28 שעות ללא ציון