יום עיון בנושא:  תלמידות@רשת.מדעי-המחשב

טכניון חיפה, יום רביעי 6.11.02

ביולי 2002 הכריזה וועדת הכנסת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי ישראל על שנת תשס"ג כשנה לקידום הנשים במדע ובטכנולוגיה. יוזמה זו מובלתהובלה על-ידי ח"כ ענת מאור, יו"ר הוועדה, ופרופ' חגית מסר-ירון, המדענית הראשית של , משרד המדע, התרבות והספורט ויו"ר המועצה לקידום נשים למדע וטכנולוגיה. במסגרת זו קוראת הוועדה למשרד החינוך ליזום פעילויות ממוקדות לעידודעל תלמידות ללימודי מדע וטכנולוגיה.

המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון, מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה, ו"מחשבה" - מרכז המורים הארצי למדעי המחשב, נענו לקריאה זו והקימו את פרויקט "תמורה" המתמקד בתלמידות הלומדות את המקצוע מדעי המחשב בתיכון.

יום העיון "תלמידות@רשת.מדעי-המחשב" הוא הפעילות הראשונה במסגרת זו. שמו של יום העיון מעיד על מטרתו, על אוכלוסיית תלמידות התיכון בו הוא מתמקד, ועל אחד האמצעים האפשריים להשגת המטרה – בניית רשת של מחויבות אישית ותמיכה הדדית בין תלמידות, תלמידים, מורות ומורים למדעי המחשב. יום העיון שילב דיון בדרכים שונות לקידום את תלמידות בבלימודי מדעי המחשב, יחד עם הרצאות בנושא "שירותי רשת" (Web Services).

סדר יום

09:45-09:00       התכנסות, הרשמה, כיבוד קל

10:00-09:45       פרויקט "תמורה" תשס"ג: קידום תלמידות תיכון במדעי המחשב

                        ד"ר אורית חזן, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון

10:30-10:00       ברכות

פרופ' אביב רוזן, משנה בכיר לנשיא, טכניון

פרופ' חגית מסר ירון, המדענית הראשית, משרד המדע, התרבות והספורט

גב' מרים שכטר, הממונה על שוויון הזדמנויות, משרד החינוך

פרופ' ארנון בנטור, ראש מוסד שמואל נאמן

11:00-10:30       הקשר בין מדיניות וקידום נשים במדע וטכנולוגיה בסקטור הפרטי

ד"ר ארנה ברי, שותפה עצמאית ב- Gemini קרנות ישראליות

11:45-11:00       האבולוציה של טכנולוגית האינטרנט

מר יאיר שיבק: סקירה של התפתחות טכנולוגית ה- WEB בשנים האחרונות מ- HTML ועד XML וטכנולוגיות מתקדמות שעושות שימוש באינטרנט.

12:35-11:45       פאנל: תלמידות ונשים בתרבות ההייטק

מנחה:

פרופ' אורי לירון, ראש המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון

משתתפים:

פרופ' חגית מסר ירון, המדענית הראשית, משרד המדע, התרבות והספורט

סא"ל רותי אלקיס, חיל הקשר האלקטרוניקה והמחשבים, צה"ל

ד"ר עוז אלמוג, החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה

ד"ר אורית חזן, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון: מצגת

13:15-12:35       דיון עם הקהל: דרכים לקידום תלמידות תיכון במדעי המחשב

מנחה: ד"ר דלית לוי, "מחשבה" - מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

14:15-13:15       הפסקת צהריים

15:30-14:15       שרותי רשת (Web Services)

מר יאיר שיבק: שרותי רשת אינטרנט, המילה האחרונה בטכנולוגיות האינטרנט ופיתוחי תכנה, מאפשרים ליישומים שכתובים בשפות שונות ורצים על מערכות הפעלה שונות לתקשר אחד עם השני, תוך כדי שימוש בתשתית אינטרנט קיימת. בהרצאה זו, תוסבר התפיסה של שרותי רשת וידגמו שרותי רשת שונים תוך כדי שימוש בכלים של מיקרוסופט ובורלנד. 

16:00-15:30       סיכום והתארגנות לפעילויות תשס"ג במסגרת פרויקט "תמורה"

הכניסה לאתר תמורה