לקראת המעבר לשפות תכנות מונחה עצמים

ביוני 2004 נערך בחיפה סמינר קיץ למורים מובילים, בשיתוף פעולה בין מרכז המורים הארצי לבין CRI המכון ליישומים בין תחומיים של מדעי המחשב על שם קרן קיסריה אדמונד בנג'מין דה-רוטשילד באוניברסיטת חיפה.

אחד מהנושאים המרכזיים בסמינר היה תכנות מונחה עצמים ובהמשך לסמינר, הכינו משתתפיו עבודה מסכמת בנושא הזה. העבודה הוגדרה כך שתוצריה יוכלו לעמוד לרשות קהילת המורים ויוכל לסייע במעבר הצפוי לשפות התכנות החדשות.

כל החומרים האלה עומדים לרשות המורים וניתן להשתמש בהם לשימוש אישי ללא תשלום.

שימו לב: לא ניתן לעשות בחומר הזה כל שימוש מסחרי ללא רשות בכתב מראש מיוצרי החומרים.

 

 

מחברים

נושא

ברוריה הברמן, ארנה מילר

האם ניתן ליהנות מכל העולמות?

הצעה למודל של קורס מבוא מרובה-מטרות בסביבה מונחית עצמים

יעל סופרין, הילה קדמן

התאמת תכנית הלימודים ביסודות עם המעבר לשפות מונחות עצמים

עקיבא לביא

הוראת יסודות: תכנות פרוצדוראלי או תכנות מונחה עצמים?

תגובה של עפרה ברנדס למסמך של עקיבא

אביטל בוקובזה, אגוזה וסרמן

מה עצם העניין הפרוצדורלי?

צעדים ראשונים בהוראת מדעי המחשב – בחירת פרדיגמה ושפה

זהבית בר לוי, זיוה קונצמן,

שירלי רוזנברג-כהן

משחק 16 הקלפים: דוגמה של ADT וישומו בתמ"ע

דב בלום

רשימה בג'אווה: יישום רשימה בג'אווה, תכנית בדיקה

אילנה גורודצקי, יבגני קנל

סיכום מאמרים: בקר (2002), דקר (2003)

ח'ליפה וליד

סיכום מאמר: רוג'רס (2002)

ממי גוטביר

סיכום מאמר: גיבונס (1998)

דורית ליקרמן, אהובה שפרלינג

סיכום מאמרים: גיבונס (1998), בוצ'י ואחרים (2002)

מסמך סטנדרטים לשפות המונחות עצמים:

לאחר עבודה משותפת בין הפיקוח ובין צוותי הפיתוח השונים העוסקים בכתיבת חומרי הלמידה המתאימים לשפות המונחות עצמים, גובש מסמך שמטרתו לקבוע סטנדרטים אחידים בדרך הכתיבה והשימוש במושגים השונים. להורדת המסמך לחץ כאן. הערות על המסמך ניתן לשלוח אל עפרה ברנדס

תכנות מונחה עצמים עם תחילת המאה ה- 21 – סקירת ספרות שהוכנה ע"י עפרה ברנדס.

חלק ראשון של הסקירה , חלק שני של הסקירה

מאמרים מומלצים לקריאה נוספת:

Becker. K. (2002). Back to Pascal: Retro but not Backwards. Journal Consortium for Computing Sciences in Colleges (JCSC), 18 (2), pp. 17-27.

Bucci, P., Heym, W., Long, T.J., and Weide, B.W. (2002). Algorithms and Object-Oriented Programming: Bridging the Gap. Proceedings of the 33rd SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education, ACM Press, 2002, 302-306.

Decker, A. (2003). A Tale of Two Paradigms. Journal Consortium for Computing Sciences in Colleges (JCSC), 19 (2), pp. 238-246.

Duke, R., Salzman, E., Burmeister, J., Poon, J., Murray, L. (2000). Teaching programming to beginners - choosing the language is just the first step. Proceedings of ACE 2000, December 2000, Melbourne, Australia, pp. 79-86.

Gibbons, J. (1998). Structured programming in Java. ACM SIGPLAN Notices, 33 (4), pp. 40-43.

Reges, S. (2002). Can C# Replace Java in CS1 and CS2? Proceeding of ITiCSE'02, June 2002, Aarhus, Denmark.

Tuttle, S. M. (2001). ¡YO QUIERO JAVA! Teaching Java As A Second Programming Language. Journal Consortium for Computing Sciences in Colleges (JCSC), 17 (2), pp. 34-45.

Zhu, H., Zhou, M. (2003). Methodology First and Language Second: a Way to Teach Object-Oriented Programming. Proceedings of OOPSLA’03, October 2003, Anaheim, USA.