השתלמות "עיצוב תכנה מבוסס עצמים"

אין יותר מקום והסתיימה ההרשמה להשתלמות בתל אביב.

שימו לב: נפתחה הרשמה נפרדת להשתלמות דומה בחיפה

 

אנחנו שמחים להודיע על פתיחת השתלמות "עיצוב תכנה מבוסס עצמים" שתתקיים בתל אביב ותועבר על-ידי צוות הפיתוח של היחידה באוניברסיטה העברית ירושלים.

מטרת ההשתלמות להציג את תכני יחידת הלימוד "עיצוב תוכנה" כפי שהם נראים בראי השפות מבוססות העצמים, לקראת השינוי הצפוי בישום תוכנית הלימודים במדעי המחשב בהתאם להנחיות המפמ"ר וועדת המקצוע.

בקורס יוצגו בקצרה המאפיינים של השפות: ג'אווה וסישרפ.

במהלך ההשתלמות יוצגו וילמדו חומרים שמפתח צוות הפיתוח בימים אלו.

אוכלוסית יעד וידע קודם:

·          ההשתלמות מיועדת למורי מדעי המחשב בחטיבה העליונה.

·          עדיפות בקבלה תינתן למורים שמגישים לבגרות בעיצוב תכנה.

·          נדרשת היכרות טובה עם תכני יחידת הלימוד: "עיצוב תוכנה".

·          אין צורך בידע קודם של שפות מונחות עצמים או הכרת תכנות מונחה עצמים,

אך נדרש כוח רצון והשקעה בהכנת החומרים ולימוד שוטף בין מפגש למפגש!

נושאים מרכזיים:

1. מעבר לשפות תכנות מבוססות עצמים והכרת סביבות עבודה מתאימות.

2. העצם והמחלקה כדרך להגדרה ומימוש של טיפוס נתונים מופשט ועבודה איתו.

3. תרגול ושימוש בטיפוסי נתונים שונים בעזרת הגדרה ומימוש של מחלקות מתאימות. (שאלות ברמת בגרות ב"עיצוב תוכנה").

4. מבני נתונים: יסקרו המבנים הקלאסיים: מחסנית, תור, רשימה ועץ בינרי, תוך שהטיפול והשימוש בהם נעשים בעזרת שפות מבוססות עצמים.

מקום:

ההשתלמות תתקיים במפ"ט עמל, רחוב קהילת קיוב 15, תל אביב (כיתת תאנה).

פרטים נוספים ישלחו למשתלמים לפני פתיחת ההשתלמות.

היקף ודרישות:

משך ההשתלמות 56 שעות.

ההשתלמות מורכבת מהרצאות, דיונים ועבודה מונחית במעבדת המחשבים.

בתום כל מפגש תנתן עבודת הגשה לקראת המפגש הבא וכן ינתנו מטלות קריאה. כדי להיות זכאים לקבלת גמול השתלמות יש להפגין נוכחות בלפחות 80% משעות הקורס וכן להגיש במועדן 80% המטלות.

בתום ההשתלמות תנתן מטלת חובה מסכמת (או מבחן) שעמידה בהם יהיו תנאי לקבלת גמול ההשתלמות.

שימו לב: התקשורת בין הצוות והמשתתפים לכל אורך ההשתלמות תעשה באמצעות דוא"ל ופורום ברשת, ולכן חובה על כל משתתף להצטייד בכתובת דוא"ל ונגישות לאינטרנט.

תאריכי ההשתלמות:

ההשתלמות תתקיים בימי שני. היא תתחיל מיד אחרי בחינות הבגרות במדעי המחשב, במפגשים קצרים בימי שני אחה"צ ותימשך בימים מרוכזים בימי שני במהלך חודש יולי. תאריכי ההשתלמות:

מפגשים אחה"צ (16:00-20:00) – ב' 22.5, ב' 5.6, ב' 12.6, ב' 19.6

ימים מרוכזים (10:00-16:00) – ב' 3.7, ב' 10.7, ב' 17.7, ב' 24.7, ב' 31.7

גמול: ההשתלמות מוכרת לגמול 56 שעות עם ציון.

לצורך קבלת פרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות לעפרה ברנדס:

בכתובת brandes@huji.ac.il או בטלפון 02-6585705 בשעות הבוקר.

הרשמה:

התשלום להשתתפות בהשתלמות הוא 130 ש"ח.

נא לשלוח את הטופס המצורף בצרוף המחאה לפקודת "המרכז להוראת המדעים, השתלמות מדעי המחשב".

ההשתלמות לא תיפתח בפחות מ- 25 נרשמים.

 

טופס הרשמה להשתלמות "עיצוב תכנה מבוסס עצמים"

נא לשלוח את הטופס, בצרוף המחאה של סך 130 ש"ח, אל:

עפרה ברנדס, המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, ירושלים

 

שם: __________________________________________

תעודת זהות: ________________________ (כולל ספרת ביקורת)

כתובת מלאה: _______________________________________________

מיקוד: _____________

טלפון: _________________________ נייד: _______________________

דוא"ל (חובה!): ____________________________________________________

בית ספר: __________________________________________________

       ð      אני מגיש לבגרות בעיצוב תכנה.

       ð      אני לא מגיש לבגרות בעיצוב תכנה.

רקע קודם בהגשה לבגרות במדעי המחשב, בפרט בעיצוב תוכנה: (פרט)

 

 

רקע קודם בשפות מונחות עצמים:

       ð      יש לי רקע בשפת ג'אווה

       ð      יש לי רקע בשפת סי שרפ

מצורפת המחאה על סך 130 ש"ח לפקודת "המרכז להוראת המדעים, השתלמות מדעי המחשב".