עיצוב תוכנה לשפות התכנות החדשות – מדריכים למורה, מצגות ופתרונות תשס"ח

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח באוניברסיטה העברית

 

 

מבוא למדריך למורה

קבצי מקור לאוספים ו- utils ג'אווה , סי שרפ

 

 

פרק

מדריך למורה

פתרונות ומצגות

סי שרפ

ג'אווה

1

מבוא

מדריך

 

 

2

עצמים

מדריך

   מצגת          פתרונות

     מצגת    פתרונות

3

מחלקות

מדריך

   מצגת          פתרונות

     מצגת    פתרונות

4

רקורסיה

מדריך

   מצגת          פתרונות

     מצגת    פתרונות

5

יעילות

מדריך

   מצגת          פתרונות

     מצגת    פתרונות

6

הפניות ועצמים מורכבים

מדריך

   מצגת          פתרונות

מצגת משופרת: דורית כהן

     מצגת    פתרונות

7

ייצוג אוספים

מדריך

   מצגת          פתרונות

     מצגת    פתרונות

8

מחסנית ותור

מדריך

   מצגת          פתרונות

     מצגת    פתרונות

9

רשימה

מדריך

   מצגת          פתרונות

     מצגת    פתרונות

10

עץ בינרי

מדריך

   מצגת          פתרונות

     מצגת    פתרונות

11

מפה

מדריך

   מצגת          פתרונות

     מצגת    פתרונות

12

שאלות בגרות לדוגמה

מדריך

                    פתרונות

פתרונות