עיצוב תוכנה לשפות התכנות החדשות – מדריך למורה ופתרונות תשס"ח

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח באוניברסיטה העברית

 

פתרונות ג'אווה לפרק 9

Java-Chap9-q1 , Java-Chap9-q2 , Java-Chap9-q3

Java-Chap9-q4 , Java-Chap9-q5 , Java-Chap9-q6 , Java-Chap9-q6d

Java-Chap9-q7 , Java-Chap9-q8 , Java-Chap9-q9

Java-Chap9-q10 , Java-Chap9-q11 , Java-Chap9-q12

Java-Chap9-q13 , Java-Chap9-q14 , Java-Chap9-q15

Java-Chap9-q16 , Java-Chap9-q17 , Java-Chap9-q18

Java-Chap9-q19 , Java-Chap9-q20 , Java-Chap9-q21

פתרונות נוספים לפרק 9