עיצוב תוכנה לשפות התכנות החדשות – מדריך למורה ופתרונות תשס"ח

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח באוניברסיטה העברית

 

פתרונות סי שרפ לפרק 9

CSharp-Chap9-q1 , CSharp-Chap9-q2 , CSharp-Chap9-q3

CSharp-Chap9-q4 , CSharp-Chap9-q5 , CSharp-Chap9-q6 , CSharp-Chap9-q6d

CSharp-Chap9-q7 , CSharp-Chap9-q8 , CSharp-Chap9-q9

CSharp-Chap9-q10 , CSharp-Chap9-q11 , CSharp-Chap9-q12

CSharp-Chap9-q13 , CSharp-Chap9-q14 , CSharp-Chap9-q15

CSharp-Chap9-q16 , CSharp-Chap9-q17 , CSharp-Chap9-q18

CSharp-Chap9-q19 , CSharp-Chap9-q20 , CSharp-Chap9-q21

פתרונות נוספים לפרק 9