עיצוב תוכנה לשפות התכנות החדשות – מדריך למורה ופתרונות תשס"ח

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח באוניברסיטה העברית

 

פתרונות סי שרפ לפרק 8

CSharp-Chap8-q9 , CSharp-Chap8-q10 , CSharp-Chap8-q11

CSharp-Chap8-q12 , CSharp-Chap8-q13 , CSharp-Chap8-q16

CSharp-Chap8-q18 , CSharp-Chap8-q19 , CSharp-Chap8-q20

CSharp-Chap8-q21 , CSharp-Chap8-wp1 , CSharp-Chap8-wp2

פתרונות נוספים לפרק 8