עיצוב תוכנה לשפות התכנות החדשות – מדריך למורה ופתרונות תשס"ח

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח באוניברסיטה העברית

 

פתרונות סי שרפ לפרק 7

CSharp-Chap7-q1 , CSharp-Chap7-q2

CSharp-Chap7-q3 , CSharp-Chap7-q4  

CSharp-Chap7-q5 , CSharp-Chap7-q8

CSharp-Chap7-q9 , CSharp-Chap7-q11

CSharp-Chap7-q12 , CSharp-Chap7-q13  

פתרונות נוספים לפרק 7