עיצוב תוכנה לשפות התכנות החדשות – מדריכים למורה, מצגות ופתרונות

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח באוניברסיטה העברית

 

פתרונות סי שרפ לפרק 6

CSharp-Chap6-wp1

CSharp-Chap6-wp2_a , CSharp-Chap6-wp2_b

CSharp-Chap6-wp3

CSharp-Chap6-wp4_a , CSharp-Chap6-wp4_b1 , CSharp-Chap6-wp4_b2 , chap6-WP4-CSharp

 CSharp-Chap6-wp5 , CSharp-Chap6-wp6_a , CSharp-Chap6-wp6_b