עיצוב תוכנה לשפות התכנות החדשות – מדריך למורה ופתרונות תשס"ח

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח באוניברסיטה העברית

 

פתרונות סי שרפ לפרק 5

פתרונות לפרק יעילות

CSharp-Chap5-q7 , CSharp-Chap5-q9

CSharp-Chap5-q11 , CSharp-Chap5-q14

CSharp-Chap5-q15 , CSharp-Chap5-q16

CSharp-Chap5-q17 , CSharp-Chap5-q18 , CSharp-Chap5-q19