עיצוב תוכנה לשפות התכנות החדשות – מדריך למורה ופתרונות תשס"ח

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח באוניברסיטה העברית

 

פתרונות סי שרפ לפרק 4

CSharp-Chap4-q8 , CSharp-Chap4-q9 , CSharp-Chap4-q10

CSharp-Chap4-q11 , CSharp-Chap4-q12 , CSharp-Chap4-q15

CSharp-Chap4-q16 , CSharp-Chap4-q17 , CSharp-Chap4-q18

CSharp-Chap4-q19 , CSharp-Chap4-q20 , CSharp-Chap4-q21

CSharp-Chap4-q22 , CSharp-Chap4-q23 , CSharp-Chap4-q24

CSharp-Chap4-q25 , CSharp-Chap4-q26 , CSharp-Chap4-q27

CSharp-Chap4-q28 , CSharp-Chap4-q29 , CSharp-Chap4-q30

CSharp-Chap4-Rec (פתרונות לפרק רקורסיה שאלות 1-7,13-14)