מאגר שאלות בעיצוב תוכנה לשפות התכנות החדשות

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח באוניברסיטה העברית

הרחבת מאגר השאלות בנושא "עיצוב תוכנה מבוסס עצמים" כפרויקט של "מורים למען מורים" – ראו כאן

נשמח אם תשתמשו בשאלות ותדווחו לנו על בעיות או הצלחות וכן על שימושים ושינויים שאתם מבצעים בתרגילים.

השתדלנו להתחקות אחר מקורותיו של כל תרגיל כך שנוכל לציין את מקורו אך מצאנו שלעיתים מזומנות קשה להצביע על מקור מהימן או על מקור אחיד ושאלות דומות מאד יוצאות ממקומות שונים. אי לכך אנו מבקשים את סליחתם של כל המורים שימצאו שאלות מפרי עטם ללא ציון של המקור המדויק. אם אתם משוכנעים שאתם המקור לשאלה מסוימת אנא הודיעו לנו ונתקן את המעוות.

בראש כל שאלה ציינו את התחום אליו היא שייכת. באופן שכזה יקל עליכם לבחור שאלות לסיכום לימוד או לקראת מבחן.

בסוף חלק מהשאלות אנו מצרפים הנחיות ומאירים נקודות חשובות, לכן שימו לב לערוך את התרגילים לפני שאתם משכפלים אותם לתלמידיכם.

המרת שאלות: חלק מהשאלות שבמאגר "תורגמו ועובדו" מתוך שאלות שהופיעו בבחינות בגרות ומתכונות בשפות הפרוצדורליות.  בהצגת שאלות אלו אנו מעוניינים גם לעזור לכם להבין את שלבי ההערכה וההתאמה של שאלה לרוח היחידה המחודשת. לכן ניתנת הפנייה למקור השאלה ומתואר תהליך ההתאמה והעיבוד. תודה מיוחדת בנושא זה של התאמת שאלות "ישנות" מגיעה למורי ההשתלמות הראשונה בעיצוב תוכנה מבוסס עצמים שהתקיימה בירושלים. מורים אלו הגישו שאלות מעובדות בפרוייקט הסיום של ההשתלמות. עבודותיהם יופיעו בשלבים במאגר.

תודה מיוחדת לגלית שריקי (ג'אווה), לולרי פקר ושרה וגנר (סי שרפ) על השלמת הפתרונות באתר.

בהצלחה, צוות הפיתוח באוניברסיטה העברית

 

 

השאלה

פתרון ג'אווה

פתרון סי שרפ

מערכים

המערך Array (חד ממדי)

 

Array, ArrayWithSize

 TestArray

exWithArray

מערך דו ממדי Matrix

Matrix, TestMatrix

ExWithMatrix

עצמים

ומחלקות

מעגל  Circle

Point, Circle, TestCircle

ExCircle

שאלה 2 בגרות 2007

Course , Menu

Course , Menu

משחק בינגו

BingoGameApplication

 BingoCard, Help

PlayBingo

הפרבולה

parabulaProject

hiperbula

צב מצייר גרף עמודות

Histogram

TestHistogram

מחסנית

בלוקים במחסנית

BlocksInStack

 TestBlocksInStack

 TestBlocksInStack

תעלומה במחסניות

 

TestStaskMystery

רשימות

כרטסת

Car , CarWash

 TestCarWash

 TestCarWash

מיזוג רשימות

mergeList

TestMergeLists

מפת ערים

CitiesMap

TestBuildCityMap

שאלה 4 בגרות 2007

IncomingCallsDiary

IncomingCallsDiary

מיון מיזוג של רשימות

MergeLists

TestMergeLists2Sort

מפת העיר (גרסה נוספת)

BuildCityMap , CityMap

TestBuildCityMap

היפוך רשימה

ReverseList

TestListReverse

פעולה מורכבת על רשימה 1

ComplexList1

TestListAction1

פעולה מורכבת על רשימה 2

ComplexList2

TestListAction2

פעולה מורכבת על רשימה 3

ComplexList3

TestListAction3

אוספים

כרטסת גרסה שנייה

CarWash , CarWahData

Date , Wash

 TestCarWash

TestCarWash

וקטור

פתרון בעזרת שרשרת חוליות

פתרון בעזרת רשימה 1

פתרון בעזרת רשימה 2

פתרון בעזרת שרשרת חוליות

פתרון בעזרת רשימה 1

פתרון בעזרת רשימה 2

תור קדימויות

 

TestPQueue

מצולעים Polygons

 

TestPolygon

בנק

bank

TestBankAlef

 TestBankBet

קבצים ותיקיות

ff_sol

TestFileSystem

ספר טלפונים

PhoneBook , Contact

TestPhoneBook1

TestPhoneBook2

TestPhoneBook

מחרוזת הניתנת לשינוי

 

TestMyString

רקורסיה

שאלה 1 בגרות 2007

 

 

מה מבצעת הרקורסיה?

 

 

עצים

שאלה 3 בגרות 2007:

עץ דו מספרי מסלול אחיד

BiNumberTree

BiNumberTree2

BiNumberTree

 BiNumberTree2

קוטר של עץ בינרי

TreeDiameter

TestTreeDiameter

משחק שמאל ימין

LeftRightGame , Player

TestLeftRightGame

יעילות

שכיח וחציון

TestCommoMedian

TestCommoMedian

מטריצה

 

 

שיפור הדרגתי בסדר גודל

 

 

 

הרחבת מאגר השאלות בנושא "עיצוב תוכנה מבוסס עצמים"

כפרויקט של "מורים למען מורים"

 

בחלק זה של המאגר תמצאו שאלות שכתבו, פיתחו והתאימו מורים המלמדים את יחידת הלימוד "עיצוב תוכנה מבוסס עצמים". במקורו נבנה חלק זה של המאגר על ידי מורים שהשתתפו בקורס המורים המובילים בשנת הלימודים תשס"ח. לשמחתנו משתתפים בו גם מורים נוספים. כל המורים ביקשו להעמיד את השאלות לרשות כלל ציבור המורים כדי לסייע בידי כולם במעבר לשפות החדשות ובהטמעת היחידה. השאלות הן באחריות המורים המפרסמים אך השתדלנו שעיניים נוספות יעברו על השאלות ויעירו את הערותיהם.

במידה ויש לכם הערות ענייניות על כל שאלה שהיא נשמח אם תעלו אותן בפורום עיצוב תוכנה. כך יוכלו מורים נוספים להתייחס להערות ובמידה ונחליט על שינויי נוסח – נוכל לשנות את השאלות במאגר במהירות. בפורום גם תוכלו לדווח על שימושים שעשיתם בשאלות ולדווח על הצלחות ובעיות שונות. כך נוכל לנסות ולהרחיב גם את המדריך למורה שיוצמד לחלק מהשאלות.

בהצלחה, עפרה ברנדס

 

 

השאלה

מחבר

פתרונות

עצמים ומחלקות

מבחן מסכם

שרה פונק

 

רשימות

מערך צורת משולש ישר זווית

(חזרה בנושא רשימות ומערכים)

אקת'ם חאג' יחיא

 

כביש חוצה מדינה

ריקה רם

פתרון

 

רשימת סכומים

בגרות תשס"ג

פתרון של ראמי גבאלי

 

מצגת רבת דוגמאות

ראמי גבאלי

 

 

מבחן ברשימות

ראמי גבאלי

פתרון, פתרון נוסף

 

דף חזרה ומידול

ראמי גבאלי

פתרון בסי שרפ

עצים

עץ ימין שמאל (עץ בינארי)

אקת'ם חאג' יחיא

 

אוסף שאלות

איסוף: ד"ר יבגני קנל

פתרון

 

דף עבודה עץ סריקות

ד"ר יבגני קנל

TreeByTravers
testTreeByTravers

 

מצגת מורחבת

ראמי גבאלי

הדוגמאות מהמצגת בסי שרפ

אוספים

דו תור

אינה ציסר

פתרון

 

תור ישראלי

שרה פונק

 

 

מוט וטבעות

בגרות תשס"ב

 

 

המכולת של מר חלבי

שמעון אבן חיים על מקור עממי

פתרון, קבצי הפתרון

רקורסיה

אוסף שאלות מעקב

איסוף: ד"ר יבגני קנל

 

 

דף תרגילים לחזרה

ראמי גבאלי

 

מחסנית

פעולות במחסנית

שמעון אבן חיים

 

 

דף תרגילי חזרה

ראמי גבאלי

 

פרויקט מסכם

סניף בנק

מובילי עיצוב תשס"ח

 

לקראת בגרות

דוגמאות לתרגילי בגרות

סדנה בחיפה 2.3.09

כתב וערך: שמעון אבן חיים

 

מצגות ליחידה

חמישית בסי שרפ

פרק 5

שמעון אבן חיים

 

פרק 6 חלק א

שמעון אבן חיים

 

 

פרק 6 חלק ב

שמעון אבן חיים

 

 

פרק 8

שמעון אבן חיים

 

 

בגרות תשס"ז 2007 תמ"ע

עידן פלדברג