לפניכם החומרים שהוכנו על-ידי פריידה בן פזי

לסדנת עיצוב תכנה שהתקיימה בירושלים 20.4.04

 

שימו לב:

ניתן להשתמש בחומרים האלה להוראה

אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא אישור מוקדם מהמחברת

 

מצגת: סוגי שאלות וטיפים לגבי כל סוג

דפי עזר לתלמידים: שיקולי בחירה ליצוג טיפוס נתונים, סיכום החומר לפי מיקוד תשס"ד

טיפוס נתונים תור: ממשק לתור, הסבר היצוג ותרגילים

עץ בינארי: אלגוריתמי עזר ותרגילים

רשימה: אלגוריתמים בסיסיים ,  שני ייצוגים (מערך וחוליות)

מבחני מתכונת: מתכונת תשס"א ,  מתכונת תשס"ב , מתכונת תשס"ג

כאן תוכלו להוריד את כל החומרים כקובץ אחד מכווץ