לפניכם תרגום לרוסית של מבחני בגרות

במדעי המחשב א' 899222

 

המבחנים תורגמו ע"י יבגני קנל מתיכון עירוני א' אשקלון.

 

 

קיץ תשנ"ג: קובץ Doc

קיץ תשנ"ד: קובץ Doc

קיץ תשנ"ה: קובץ Doc

קיץ תשנ"ו: קובץ Doc

קיץ תשנ"ז: קובץ Doc , קובץ HTML

קיץ תשנ"ח: קובץ Doc

קיץ תשנ"ט: קובץ Doc , קובץ HTML

קיץ תש"ס: קובץ Doc

קיץ תשס"א: קובץ Doc

קיץ תשס"ב: קובץ Doc

 

 

חזרה לאתר המרכז הארצי