הנחיית פרויקטים במדעי המחשב

ביום שלישי 29.8.06 יתקיים מפגש נוסף בשעות 9:00-12:00

המפגש יתקיים בחדר 220 במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון

פרטים על המפגש אפשר לקבל מאורני מרבאום-סלנט

הרשמה כאן

 

יום סדנה – הנחיית פרויקטים במדעי המחשב 

אתם מוזמנים ליום סדנה בנושא הנחיית פרויקטים במדעי המחשב.

בסדנה תוצג מתודולוגיה להנחיית פרוייקטי תוכנה בתיכון תוך דיון במרכיביה השונים ובדרכים להטמעתה בשנה"ל תשס"ז.

הסדנה תועבר ע"י פרופ'ח אורית חזן ואורני מרבאום-סלנט

הצורך במתודולוגיה כזו נובע מהעובדה שהנחיית פרויקטי תוכנה היא תהליך מורכב, הדורש מיומנויות רבות, שהחשובות שבהן הן: מיומנויות הנחייה, מיומנויות חקר ומיומנויות פיתוח תוכנה. 

 

 

בנושא זה הועברה כבר בעבר סדנה מרוכזת של 3 ימים ועסקה בהנחיית פרויקטים במדעי המחשב, הועברה ע"י אורני מרבאום-סלנט ופרופ'ח אורית חזן, במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון, חיפה. בימים ה' 22.6.06, א' 25.6.05, ב' 26.6.05, בשעות 9:00-14:00

 

הנחיית פרויקטי תוכנה היא תהליך מורכב, היות והיא דורשת בין השאר שימוש במיומנויות נוספות על מיומנויות ההוראה הפרונטלית והמעבדתית.  בנוסף, מלבד בקיאות בפרדיגמה ובשפת התכנות בה ממומש הפרוייקט, על המורים להתמודד עם בעיות (הן טכניות והן לוגיות) שאינן ידועות בהכרח מראש להם ולתלמידיהם. יתר על כן, המורים מתמודדים באופן יום-יומי עם הנחיית פרוייקטים רבים ונדרשים לתת מענה לתלמידים בפרק זמן קצר.

בהשתלמות נדון במודלים השונים לפיתוח תוכנה בתעשייה והתאמתם למסגרת הבית ספרית, נתנסה בפיתוח פרוייקטון (באחת מהפרדיגמות) וכן נדון בדרכי התמודדות שונות בהנחיית פרוייקטי תוכנה (הן מצד המורה והן מצד התלמיד). בין השאר נדון בסוגיות הבאות:

·        מהן מטרותיו העיקריות של פיתוח פרוייקט תוכנה בתיכון?

·        האם ניתן לאפיין קשיים בהם נתקלים מורים בתהליך הנחיית פרוייקטי תוכנה?

·        האם ניתן לאפיין קשיים בהם נתקלים תלמידים המפתחים פרוייקטי תוכנה?

·        האם קיימים הבדלים בין קשיי המורים המנחים פיתוח פרוייקטים בפרדיגמות השונות?

·        האם קיימים הבדלים בין קשיי התלמידים המפתחים פרוייקט בפרדיגמות השונות?

·        באילו דרכים ניתן להקל על המורים המנחים פיתוח פרוייקטי תוכנה?

·        באילו דרכים ניתן להקל על התלמידים המפתחים פרוייקטי תוכנה?

 

גמול: מורים שיהיו מעוניינים בגמול (ללא ציון) יתבקשו לשלם 50 ש"ח לצורך הטיפול בגמול.

 

הרשמה:

ניתן להרשם להשתלמות דרך האתר http://cse.proj.ac.il/Tofes/Tofes.asp

ניתן גם להרשם בדוא"ל, או טלפונית 04-8292880 או לשלוח פקס 04-8293004