הצורך במניעה הדדית

 

לפניכם תרגיל לחידוד הבנת הצורך במניעה ההדדית.

לאחר עיון בקובץ התרגיל השתמשו באחרים לפי רצונכם.

 

קובץ תרגיל הפרחים - flowersquestion (אפשר גם להוריד גרסת תמלילן רגילה של הקובץ הזה כאן)

קובץ הפסקל המופיע בתרגיל הפרחים עם גבולות למסך - flower.pas

התרגיל הפתור עם סמפור בודד – סעיף א בלבד - flowera.pas

התרגיל הפתור עם שני סמפורים – סעיף א בלבד – flowera2.pas