מצגות מקורס מורים מובילים

חישוב מקבילי ומבוזר - מפגש שני

יישור קו

ויזואליזציה של סמפור

תרשימי מצבים, תרשים קצר לפי רמות

תרשים קצר הפוך לפי רמות

תרשים קצר הפוך לעומק

תרשים ארוך לפי רמות

תרשים ארוך לעומק