הוראה מונחית תבניות של יסודות מדעי המחשב

ההרשמה כאן

 

בתאריכים 4.7-6.7 תתקיים במכון דוידסון (מכון ויצמן) סדנה בנושא "הוראה מונחית תבניות של יסודות מדעי המחשב", בהנחיית אורנה מילר וד"ר ברוריה הברמן.

 

עם המעבר לשפות מונחות עצמים, תשומת הלב מתרכזת, באופן טבעי, בהתמודדות עם תחביר שפה, עקרונות פרדיגמה וסביבה תיכנותית חדשים. יחד עם זאת, הדגש בתוכנית הלימודים היה ונשאר רכישה של עקרונות יסוד במדעי-המחשב שהם מעבר לשפה מסויימת, ומרכזי ביניהם הוא הנושא של פיתוח מיומנויות בפתרון בעיות אלגוריתמיות. נראה על-כן, כי הוראת יסודות מציבה אתגרים חדשים מבחינת שילוב והתאמה בין התכנים השונים, החדשים והמוכרים,  של הסילבוס.

הסדנה נועדה להציע למורה כלים לארגון ההוראה באופן שיחזק את הלימוד של פתרון בעיות אלגוריתמיות, תוך התייחסות לשילובם עם לימוד השפה והפרדיגמה מונחית עצמים וכתיבת תוכניות מחשב.

 

הסדנה מיועדת למורי מדעי המחשב וכוללת ארבעה מפגשים מרוכזים וארבע שעות של עבודה מתוקשבת (בבית).

גמול: 28 שעות ללא ציון

הסדנה תעסוק בנושאים הבאים:

  • הוראה מונחית תבניות – מהי, וכיצד להפעילה הלכה למעשה?
  • תבניות ורעיונות אלגוריתמיים ביסודות מדעי-המחשב.
  • ההשפעה של בניית ידע וארגונו בזיכרון על פתרון בעיות, והשלכותיה על תכנון ההוראה.
  • ניתוח פתרונות אלגוריתמיים, מיפוי ידע  וטיפול בשגיאות של תלמידים.
  • קריטריונים להערכת מורכבותן של בעיות אלגוריתמיות.

כתיבה של בעיות אלגוריתמיות ומשימות לימודיות תוך התייחסות לשילובם עם לימוד השפה והפרדיגמה מונחית עצמים

 

תאריכי הסדנה:

יום ג' 4/7/06           כיתה 4             9:00-16:00

יום ד' 5/7/06          מעבדה 2            9:00-16:00

יום ה' 6/7/06          כיתה 4              9:00-16:00

בנוסף, 4 שעות עבודה מתוקשבת (בבית).