הצעה של תבנית פדגוגית חדשה להוראת מדעי המחשב

"זה הקטן גדול יהיה ..."

נטלי ויסברג ושרית חיים

 

כותרת

ארגן את הלמידה סביב מטרות מרכזיות (פרויקטים) המניעות תלמידים למצוא תשובות.

תהליך ההערכה של התלמידים יתבסס על בדיקת יכולתם של התלמידים ליישם ידע שלמדו לפתרון בעיה נתונה (פרויקט) ולהשגת מטרת העל.

 

קהל/הקשר

לתבנית פדגוגית זו שימוש נרחב במגוון מקצועות. התבנית מאפשרת להגיע לשלבים של יישום, ניתוח וסינטזה בשלבים מוקדמים יחסית של תהליך הלמידה ברמות שונות ובהיקפי חומר משתנים.

 

כוחות

התלמידים יבינו כי מתוך הצורך מתרחשת למידה ותוך כדי יישום מתרחשת הפנמה של החומר הנלמד.

תלמידים בדרך כלל זוכרים טוב יותר חוויות התנסותיות מאשר למידה בשיטה הפרונטלית, כשהם נדרשים להיות פאסיביים.

 

הבעיה/הנושא

·          כדי לעודד תלמידים ללמוד, הדגש בלמידה אינו מושם רק בשינון החומר אלא גם בדרך של התנסות וביישום הידע.

·          פיאז'ה, אצל שוובל וגם דיואי הדגישו את חשיבות ההתנסות הפעילה כאמצעי לפיתוח חשיבה.

·          תיאורית הלמידה של ויגוצקי הדגישה את האינטרקציה החברתית כגורם מכריע בתהליך הלמידה.

·          סביבת לימודים המדגישה למידה קבוצתית, שיתוף פעולה בצוותים מסייעת ללמידה בניגוד לסביבת לימודים המשאירה את הלומד פאסיבי ונתון להאזנה תמידית למקור הידע הבלעדי – המורה.

ארגן את הקורס כך שתהיה ברשותך רשימת פרויקטים, כשכל פרויקט הוא סיכום של מספר נושאים הנלמדים ברצף, שיש ביניהם קשר. לאחר ביצוע כל הפרוייקטים התלמידים יקבלו פרויקט מסכם אותו יבצעו תוך שימוש בכל הכלים שנרכשו במהלך ביצוע הפרויקטים לאורך הקורס.

 

פתרון

הצג בפני התלמידים את הפרויקט הראשון (הבסיסי ביותר) ובקש מהם לחשוב מהם השלבים לבניית הפרויקט ומהם הכלים להם הם זקוקים. כמו כן שיתנו דעתם לבעיות המתעוררות במהלך תהליך הבנייה והחשיבה.

יש לצפות לדרישה מצד התלמידים להקניית הרגלים וללימוד כלים אופרטיביים לביצוע הפרוייקט.

על המורה לחשוב על מספר פרוייקטים, כשכל אחד מהם מהווה סיכום של מספר נושאים ומכיל שימוש במספר כלים, הקשורים זה בזה ושאמורים להילמד בדרך כלל ברצף. כמו כן עליו לחשוב על פרוייקטים רחבים יותר המכילים בתוכם נושאים וכלים בהם נעשה שימוש בפרוייקטים במהלך השנה. הרעיון הוא שכשיגיע תלמיד לפרוייקט המסכם הוא יוכל לבחור לעצמו פרוייקט מתוך מגוון פרוייקטים שהמורה יציע לו (או לחילופין התלמיד יציע בעצמו) ובאמצעותו יבחן את הידע שרכש במהלך לימודיו לאורך שנת הלימודים.

את הפרוייקטים לאורך השנה מבצעים התלמידים יחד כצוות. את הפרוייקט המסכם ניתן לבצע עצמאית או בזוגות בלבד.

 

דיון/תוצאות/יישום

התלמידים רוכשים את הידע הבסיסי, כלים ומרכיבים שונים הניתנים לשימוש חוזר בשיעורים הראשונים, שהם שיעורים פרונטליים.

כל שיעור מחזק את הכלים שנרכשו בשיעור קודם ומציג כלים נוספים, חדשים, עליהם מושם הדגש באותו שיעור.

במסגרת העבודה על כל אחד מהפרויקטים, התלמיד מתבסס על חלקים מפרויקטים קודמים, המהווים עתה כלי בידו של התלמיד. כל כלי כזה הוא יחידה סגורה העומדת בפני עצמה והמאפשרת לתלמיד שימוש חוזר בה על מנת לפתח פרוייקטים נרחבים יותר שיהוו כלי חדש.

הקשר בין הפרוייקטים לשיעורים הוא מרכיב חשוב בתבנית זו.

 

משאבים מיוחדים

על המורה לתת את הדעת לגבי תכנון השיעורים הראשונים תוך שימת לב מיוחדת להצגת הכלים הבסיסיים אבל בעיקר מהם הכלים וההרגלים להם יידרשו התלמידים בעתיד לבוא, בעת עבודתם על הפרוייקטים.

קיימת אפשרות , על-פי שיקול דעת המורה ובהתאם לרמת התלמידים בכיתה, לספק לתלמידים יישומים של כלים שלא פותחו בכיתה או/ו שאין עדיין באפשרותו של התלמיד את היכולת לבנותם בכוחות עצמו.

 

קשר עם תבניות דומות

Toy boxתבנית זו מספקת רצף תרגילים ברמות קושי ההולכות וגדלות.

Tool boxבתבנית זו יעשה שימוש במקרים בהם התלמיד יתבקש להשתמש/לבנות באופן עצמאי דבר מה ויזדקק לכלים אותם למד במסגרת שיעוריו בכיתה.

Spiralבתבנית זו יעשה שימוש יעיל בנושאים מתפתחים. ככל שהנושא מתפתח יותר היקף החומר וההתעמקות בו ילכו ויגדלו.

 

בניית מערך שיעור ופעילויות ליישום התבנית הפדגוגית החדשה שהוגדרה

נתבסס על התבנית הפדגוגית – "זה הקטן גדול יהיה" – ארגון הלמידה סביב מטרות מרכזיות (פרויקטים) המניעות תלמידים למצוא תשובות.

בחרנו להציג את תהליך התפתחות התבנית הפדגוגית באמצעות דף ובו רשימת פרוייקטונים. כל שאלה בדף מהווה מעיין פרוייקטון העומד בפני עצמו אך גם מתבסס על הפרוייקטון שלפניו, על השאלה הקודמת. בכל שאלה מתבססים על ידע קיים ורוכשים ידע חדש תוך שימוש בפקודות חדשות.

דף העבודה אינו ניתן לתלמיד אך משמש את המורה בעבודתו ומלווה את תהליך ההוראה למשך מספר שיעורים, חלקם שיעורים פרונטליים וחלקם שיעורי מעבדה. בשיעורים הפרונטליים ירכוש התלמיד את הכלים של השפה (פקודות, מבנה וכו').

קהל היעד: תלמידי מדעי המחשב ברמה של יסודות 1 – תלמידי כיתה י.

 

רשימת פרוייקטונים

פרוייקטון מס' 1 - חיבור שני מספרים שלמים.

ידע קודםהגדרת משתנה מטיפוס שלם, קלט ופלט.

ידע נרכששילוב שלושת המרכיבים.

פרוייקטון מס' 2 - חיבור או חיסור של שני מספרים שלמים.

ידע קודםהגדרת משתנה מטיפוס שלם, קלט ופלט ושילובם.

ידע נרכשתנאי ומשתנה תווי.

פרוייקטון מס' 3 - חיבור או חיסור של יותר משני מספרים שלמים.

ידע קודםהגדרת משתנה מטיפוס שלם, קלט ופלט ושילובם, תנאי ומשתנה תווי.

ידע נרכשלולאת while.

פרוייקטון מס' 4 – פתרון מספר תרגילים משולבים הכוללים פעולות חיבור וחיסור ברצף.

ידע קודםהגדרת  משתנה  מטיפוס  שלם,  קלט  ופלט ושילובם, תנאי ומשתנה תווי, לולאת while.

ידע נרכשקינון  לולאות.  אם  ידוע  מספר  התרגילים  מראש,  לולאת  for.  אחרת לולאת while.

פרוייקטון מס' 5 – פתרון מספר תרגילים משולבים הכוללים פעולות חיבור, חיסור, כפל וחילוק ברצף.

ידע קודםהגדרת  משתנה  מטיפוס  שלם,  קלט  ופלט ושילובם, תנאי ומשתנה תווי, לולאת while ו/או for, קינון לולאות.

ידע נרכשcase ושגרות.

 

חזרה לעמוד הראשי