מרכיבי תבנית פדגוגית

 

תבניות פדגוגיות מנוסחות בצורה קומפקטית בפורמט שהתפתח במשך הזמן שתכליתו לאפשר העברת המומחיות והידע הפדגוגי בצורה פשוטה למי שזקוק לו(Bergin et al., 2001; Sharp et al., 2003) . לפי Bergin (ראו כאן) לתבנית פדגוגית יש את המרכיבים ההכרחיים הבאים: תיאור הבעיה הפדגוגית, רעיון מוצע לפתרונה, ההקשר בו הפתרון אמור להיות מיושם, וכוחות (forces) שיש להביא בחשבון בשיקולים ליישום הפתרון. הכוחות עשויים לעזור להצלחת יישום הפתרון הנבחר או לחילופין עלולים להפריע ולגרוע מהצלחתו. הכוחות הם למעשה אילוצים הקיימים במערכת בה עולה הבעיה הפדגוגית ויש להתחשב בהם בבחירת יישום הפתרון בהקשר המסוים בו רוצים לפתור את הבעיה. תבניות פדגוגיות אינן עומדות בפני עצמן וניתן להצביע על קשרים ביניהן. מכיוון שתבנית מהווה הכללה של פתרונות שהוכחו כמוצלחים, אחד ממרכיבי התבנית מתייחס לתיאור דוגמאות מוכרות ליישום מוצלח. מרכיב נוסף דן בתוצאות ובהשלכות אפשריות של יישום הפתרון, כמו כן שיקולים לאי שימוש בתבנית מוצגים בעת הצורך. מרכיב נוסף מתייחס למשאבים מיוחדים שיכולים לשמש ליישום הפתרון, כמו גם מקורות ספרות שעשויים להועיל.

חשוב לציין שהמבנה שמציע Bergin אינו היחיד המקובל בקהילת התבניות הפדגוגיות. הצעות נוספות ניתן למצוא ב- Sharp et al., 2003)) ובפרסומים אחרים בנושא.

 

מרכיבי תבנית פדגוגית על פי Bergin

שם תבנית

Pattern name

כותרת

Thumbnail

תיאור הבעיה / הנושא

Problem/issue

קהל יעד / הקשר

Audience/context

כוחות

Forces

הצעת פתרון

Solution

דיון/ תוצאות/ יישום

Discussion/consequences/implementation

משאבים מיוחדים

Special resources

קשר לתבניות אחרות

Related patterns

דוגמאות מוכרות ליישום מוצלח

Example instances (known uses)

הסתייגויות

Contraindications

מקורות

References

 

חזרה לעמוד הראשי