המעבר לשפות התכנות החדשות:

דף מאמרים

 

 

 

האם ניתן להנות מכל העולמות? הצעה למודל של קורס מבוא מרובה-מטרות בסביבה מונחית עצמים: ד"ר ברוריה הברמן ואורנה מילר

הוראת מדעי המחשב ברחבי העולם: הקדמה, סקר ספרות שהוכן ע"י ד"ר נוע רגוניס

הישבו זמיר וכלבלב במערך אחד ויזמרו בקול? OOP על רגל אחת: עפרה ברנדס ויעל אדמובסקי-שטקל

ייצוג של רשימה - יעל אדמובסקי: חלק ראשון של המאמר, חלק שני של המאמר, תגובה של אבי קיפניס למאמר

לקראת המעבר לשפות התכנות החדשות אתר שהוכן ע"י משתתפי סמינר קיץ 2004

מימוש טנ"מ בסביבת תמ"ע: משחק 16 הקלפים: זהבית בר לוי, זיוה קונצמן, ושירלי רוזנברג-כהן

עיצוב תוכנה מונחה עצמים: צוות הפיתוח באוניברסיטה העברית ירושלים

שאלות בעיצוב תוכנה ליחידה המתחדשת: ריקה רם

תכנות מונחה עצמים על קצה המזלג, עפרה מגידור

תכנות מונחה עצמים עם תחילת המאה ה-21 – סקירת ספרות: חלק ראשון של הסקירה , חלק שני של הסקירה, הוכן ע"י עפרה ברנדס

תפיסת מושגים בסיסיים בפיתוח תוכנה מונחה עצמים ע"י תלמידי חטיבת ביניים: מריאנה טייף ואורית חזן