קורס מובילי יסודות תשס"ז

 

מעבדות ליסודות מדעי המחשב בשפות החדשות

כל החומרים פותחו ע"י המשתתפים בקורס מובילי יסודות.

ניתן להשתמש בחומרים לצורכי הוראה בלבד.

לא ניתן לפרסם את החומרים או לעשות בהם שימוש מסחרי כלשהו ללא רשות מראש של המחברים.

 


נושא המעבדה

הוכן על ידי

תכונה מורכבת במחלקה

אבן חיים שמעון, חכמון אסנת

תכונות מופע ותכונות מחלקה

אבני יהודה, גרינולד אוי, ויליאם פרג'ון, דני קשת

העברת פרמטרים בפעולה סטטית: מעבדה, דף סיכום

אלנקרי רוני, אפלבוים אסתי, לודמר רחל

מבוא למחרוזות

בונימוביץ לביא, סגל זקלין, רודריק ורד

מחרוזות

דורית כהן

מספרים אקראיים

יעקובוביץ לאה ועירוני רות

התנייה

ביטאר ניזאר, גבאלי ראמי, כבהה וגיה, חאג' יחיא אקת'ם, עבאס סאמח

שיעור תכנות ראשון (אחרי ההקדמות)

בילצ'יק יעל, גרין עדי

מספרים אקראיים

קופרמן גיטה

לולאת for

יונה יהושע