המעבר לשפות התכנות החדשות:

תקצירים מהשתלמויות מורים "מדעי המחשב בסביבת ג'אווה"

בדגש על תכנות מונחה עצמים

פיתוח: פרופ' מרדכי בן-ארי, ד"ר נוע רגוניס

 

1

קישורים

לסביבות פיתוח ולחומרי למידה

2

התקנות

הוראות התקנה בסיסיות

3

תקציר שפה

חוברת מרוכזת עם תקציר שפת Java

4

קלט-פלט סטנדרטי

ב- Java5

5

שימוש בספרייה המתמטית Math

מבנה שימוש בפונקציות מן הספרייה

קישור לתיעוד הספרייה באתר חברת sun

6

מבנה הגדרת טיפוס

הדגמה עם הטיפוס Pepper

7

פעולות בונות

הרחבה משמעותית לגבי פעולות בונות

פעולות בונות המשתמשות בפעולות בונות אחרות

פעולות בונות בהורשה