המעבר לשפות התכנות החדשות:

תקצירים מהשתלמויות מורים "מדעי המחשב בסביבת ג'אווה"

שימוש בסביבת הויזואליזציה BlueJ

פיתוח: פרופ' מרדכי בן-ארי, ד"ר נוע רגוניס

 

1

עריכת מחלקה

הנחיות בסיסיות

2

שימוש בסביבה

הנחיות לניצול הויזואליזציה של הסביבה להדגמת מושגי יסוד בתכנות מונחה עצמים

3

שימוש במנפה השגיאות

ה- Debugger