קורס מובילי יסודות תשס"ז

 

מאגר שאלות ליסודות מדעי המחשב בשפות החדשות

כל החומרים פותחו ע"י המשתתפים בקורס מובילי יסודות.

ניתן להשתמש בחומרים לצורכי הוראה בלבד.

לא ניתן לפרסם את החומרים או לעשות בהם שימוש מסחרי כלשהו ללא רשות מראש של המחברים.

 

אבני יהודה

תרגיל הבנה וישום בנושא מחלקות

אלנקרי רוני

קינון לולאות ומציאת ערך קיצון

אפלבוים אסתי

העברת מערך כפרמטר

בונימוביץ לביא

צבירה ומנייה

ביטאר ניזאר

ממוצעים

בילצ'יק יעל וגרין עדי

מכפלת ספרות, שויון מערכים, ציונים ממוצעים

גבאלי ראמי

מחלקות

גרינוולד אביטל

רצפים, פתרון

חאג' יחיא אקת'ם

ביטויים לוגיים ותשבץ

כבהה וגיה

דף עבודה על הוראת IF

כהן דורית

מציאת מקסימום

לודמר רחל

החלפת משתנים

ליקרמן דורית ושפרלינג אהובה

משפטי תנאי ובחירה אקראית, ביטויים בוליאניים

סגל זקלין

לולאות

עבאס סאמח

משפטי תנאי

פונק שרה

מבחן ליסודות בסביבת ג'אווה

פרג'ון ויליאם

החלפת ערכים בין משתנים, שיטת מונטה קרלו

קופרמן גיטה

הוראות תנאי

קשת דני

תנאים ומחרוזות

 

שאלות לבחינת מתכונת

ושאלות ברמה גבוהה בסגנון מונחה עצמים

תוכלו למצוא כאן