קורס מובילי יסודות תשס"ז

 

שאלות מבחן ליסודות מדעי המחשב בשפות החדשות

כל החומרים פותחו ע"י המשתתפים בקורס מובילי יסודות.

ניתן להשתמש בחומרים לצורכי הוראה בלבד.

לא ניתן לפרסם את החומרים או לעשות בהם שימוש מסחרי כלשהו ללא רשות מראש של המחברים.

 

מבחן על מחלקות

עדי גרין

מבחן על עצמים ומחלקות – הקובץ הראשי, נספח 1, נספח 2

שרה פונק

 

השאלות הבאות הן שאלות ברמה גבוהה

בסגנון מונחה עצמים לבחינות מתכונת (בדומה לפרק 3 בבחינת הבגרות)

 

אבני יהודה וגרינוולד אוי

שאלה 1, שאלה 2

ביטאר ניזאר

השאלה

בילצ'יק יעל וגרין עדי

השאלות

גבאלי ראמי

השאלה

חאג' יחיא אקת'ם

השאלה

יעקובוביץ לאה ורות עירוני

השאלה

לודמר רחל

השאלה

פונק שרה

השאלה

עבאס סאמח

השאלה

קשת דני

השאלה