השתלמות "דידקטיקה של מודלים חישוביים", יולי 2008

מצגות ההשתלמות:

הקדמה, פרקים 1-2, פרק 3,

פרק 4 סעיפים 4.1-4.2, פרק 4 סעיפים 4.3-4.4,

חלק שני: אוטומט המחסנית (פרקים 5-6), חלק שלישי: מכונת טיורינג  

המצגת השלמה והמלאה כאן (כל החלקים הנ"ל באותה מצגת)

 

אנחנו שמחים להודיע על פתיחת שתי השתלמויות (בת"א וחיפה) בנושא "דידקטיקה של מודלים חישוביים".

ההשתלמות מיועדת למורי מדעי המחשב בחטיבה העליונה.

קבוצה 1 – תל אביב

ההשתלמות תועבר במפ"ט עמל ת"א על ידי ד"ר מיכל ארמוני, שעמדה בראש הצוות שפיתח את היחידה.

תאריכים: 4 ימים מרוכזים:

יום שני 14.7 בשעות 9:30-15:00

יום שלישי 15.7 בשעות 9:30-16:00

יום רביעי 16.7 בשעות 9:30-15:00

יום חמישי 17.7 בשעות 10:00-14:30

 

קבוצה 2 – חיפה

ההשתלמות תועבר בטכניון, חיפה על ידי ד"ר מיכל ארמוני, שעמדה בראש הצוות שפיתח את היחידה.

תאריכים: 4 ימים מרוכזים בשעות 9:30-15:00

יום רביעי 23.7, חמישי 24.7, ראשון 27.7, רביעי 30.7

 

תכני ההשתלמות:

ההתמקדות תעקוב אחר פרקי יחידת הלימוד ולגבי כל פרק תדון בדגשים דידקטיים (כיצד ללמד את החומר לתלמידי תיכון, התמודדות עם קשיים צפויים וכדומה).

מפגש 1

·          עקרונות התאמת חומרי הלמידה במודלים חישוביים לתלמידי תיכון

·          שאלת המוטיבציה

·          מבנה הספר בקווים כלליים, ציר המודלים וציר השאלות התיאורטיות

·          פרק 1 – תיאור מערכות ופתרון חידות

·          פרק 2 – אוטומט סופי דטרמיניסטי

מפגש 2

·          פרק 2 – אוטומט סופי דטרמיניסטי - המשך

·          פרק 3 – מילים ושפות פורמליות

·          התמקדות בהוכחות אי-רגולריות

·          הוכחות רדוקטיביות – קיומיות וקונסטרוקטיביות

מפגש 3

·          פרק 4 – מודלים נוספים של אוטומט סופי

·          קשיים של תלמידים בתכנון אוטומטים לא דטרמיניסטיים (תבניות תכנון, איכות אי-דטרמיניזם)

·          דיון נוסף בהוכחות רדוקטיביות

מפגש 4

·          פרק 5 – אוטומט המחסנית

·          דיון נוסף באי-דטרמיניזם

·          פרק 6 – כוחו ומגבלותיו של אוטומט המחסנית

·          דיון נוסף בהוכחות רדוקטיביות

·          פרק 7 – מכונת טיורינג

 

שימו לב:

בהשתלמות לא ילמדו את התכנים עצמם אלא רק את ההבטים של הוראתם לתלמידי תיכון. לכן, מאד חשוב שמשתתפי ההשתלמות ישלימו את החומר לפני ההשתלמות. ספר הלימוד של היחידה (בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה) הוא קריא וקל יותר ללימוד אבל אם אתם רוצים לקבל תמונה יותר מלאה ומעמיקה, מומלץ מאד לקרוא את הספרים "אוטומטים ושפות פורמליות" (כרכים א,ב) של האוניברסיטה הפתוחה.

החלקים המומלצים לקריאה בספרי "אוטומטים ושפות פורמליות" הם: 1, 2 (אפשר לוותר על סעיף 2.7), 3 (אפשר לוותר על סעיפים 3.5.2, 3.5.3), 4, 5 (מספיק להבין רעיונות מרכזיים), 6, 7, 8, 9 (אפשר לוותר על סעיף 9.2)

 

תשלום: ההשתתפות בהשתלמות היא ללא תשלום והיא מוכרת לגמול 28 שעות ללא ציון.

           מורים שיהיו מעוניינים בגמול יתבקשו לשלם 50 ש"ח עבור הטיפול בגמול.