מאגר שאלות ותשובות להוראת מודלים חישוביים:

בניית אוטומט סופי

ויקטוריה צורי

 

שאלה 1

בנה אוטומט סופי שמקבל את שפת כל המילים מעל הא"ב {a,b,c,d} שמכילות לפחות אחד משני הרצפים הבאים – aabd או aacd.

 

פתרון

בגלל הדמיון ברצפים, ניתן לפתור את השאלה בפשטות יחסית גם ללא פירוק. עם זאת אי-דטרמיניזם מפשט את הפתרון בצורה משמעותית ולכן כדאי לתת את השאלה אחרי סיום הוראת פרק 4.

 

 

חזרה

למאגר החומרים

לאתר מודלים חישוביים