מאגר שאלות ותשובות להוראת מודלים חישוביים:

בניית אוטומט סופי

דגנית מורן

 

שאלה 1

בנה אוטומט סופי המקבל את שפת כל המילים מעל הא"ב {0,1,2,…9}

שמייצגות מספר עשרוני אשר שווה לחזקה זוגית של 10 ועוד 1.

 

פתרון

מספרים אשר שווים לחזקה זוגית של 10 ועוד 1 הם מהצורה הבאה:

מתחילים ב-1, אח"כ יש רצף באורך אי-זוגי של אותיות 0 ואז מסתיימים ב-1.

לכן האוטומט המתאים פשוט למדי:

 

 

חזרה

למאגר החומרים

לאתר מודלים חישוביים