מאגר שאלות ותשובות להוראת מודלים חישוביים:

ניתוח מכונות טיורינג נתונות

איריס ברגורי צור

 

שאלה 1

מה מבצעת המכונה הבאה, אשר א"ב הקלט שלה הוא {0,1} ו-q1 מצב מקבל?

מכונה זו אינה משתמשת במוסכמות הפלט שבספר הלימוד אלא במוסכמה אחרת, לפיה הפלט הוא כל מה שרשום על הסרט עם העצירה.

פתרון

המכונה מקבלת כקלט מילה מעל הא"ב {0,1} ומוציאה כפלט את המילה המתקבלת משינוי כל 0 ל-1 ומשינוי כל 1 ל-0.

 

חזרה

למאגר החומרים

לאתר מודלים חישוביים