מאגר חומרים להוראת מודלים חישוביים

החומרים שלפניכם הוכנו על-ידי מורים מובילים שהשתתפו בקורס תשס"ג, בהנחיית ד"ר מיכל ארמוני מהאוניברסיטה הפתוחה

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מראש מהמחברים

 

בניית אוטומט סופי

בניית אוטומט מחסנית

בניית מכונות טיורינג

 

 

 

תכונות סגירות של שפות רגולריות

הוכחות אי רגולריות

ניתוח מכונות טיורינג נתונות

 

 

 

תכונות סגירות של שפות חופשיות הקשר

מודלים אלטרנטיביים

בעיות משולבות

 

בניית אוטומט סופי: ניתן להוריד את החומרים גם בקובץ אחד מרוכז כאן

 

איריס ברגורי צור

דורון זוהר

לאה יעקובוביץ

דגנית מורן

אסנת אנגלמן, אסתי מאסטרסי, אורנה שטיין

אתי מנשה

ויקטוריה צורי

ריקה רם

 

תכונות סגירות של שפות רגולריות: ניתן להוריד את החומרים גם בקובץ אחד מרוכז כאן

 

איריס ברגורי צור

דורון זוהר

לאה יעקובוביץ

דגנית מורן

אתי מנשה

אסנת אנגלמן, אסתי מאסטרסי, אורנה שטיין

ויקטוריה צורי

רחלי צרניחוב

ריקה רם

 

תכונות סגירות של שפות חופשיות הקשר: ניתן להוריד את החומרים גם בקובץ אחד מרוכז כאן

 

איריס ברגורי צור

דגנית מורן

אתי מנשה

אסנת אנגלמן, אסתי מאסטרסי, אורנה שטיין

אלה פוק

ויקטוריה צורי

 

בניית אוטומט מחסנית: ניתן להוריד את החומרים גם בקובץ אחד מרוכז כאן

 

איריס ברגורי צור

דורון זוהר

לאה יעקובוביץ

דגנית מורן

אסנת אנגלמן, אסתי מאסטרסי, אורנה שטיין

אתי מנשה

ויקטוריה צורי

ריקה רם

 

הוכחות אי רגולריות: ניתן להוריד את החומרים גם בקובץ אחד מרוכז כאן

 

איריס ברגורי צור

דורון זוהר

לאה יעקובוביץ

דגנית מורן

אתי מנשה

אלה פוק

ויקטוריה צורי

ריקה רם

 

מודלים אלטרנטיביים: ניתן להוריד את החומרים גם בקובץ אחד מרוכז כאן

דגנית מורן

ויקטוריה צורי

אסנת אנגלמן, אסתי מאסטראסי, אורנה שטיין

רחלי צרניחוב

ריקה רם

 

 

 

ניתוח מכונות טיורינג נתונות: ניתן להוריד את החומרים גם בקובץ אחד מרוכז כאן

איריס ברגורי צור

איריס ברגורי צור ודורון זוהר

דגנית מורן

אתי מנשה

ויקטוריה צורי

ריקה רם

 

בניית מכונות טיורינג: ניתן להוריד את החומרים גם בקובץ אחד מרוכז כאן

איריס ברגורי צור

דורון זוהר

לאה יעקובוביץ

אסנת אנגלמן, אסתי מאסטראסי, אורנה שטיין

דגנית מורן

ויקטוריה צורי

ריקה רם

 

בעיות משולבות: ניתן להוריד את החומרים גם בקובץ אחד מרוכז כאן

איריס ברגורי

דורון זוהר

אסנת אנגלמן, אסתי מאסטראסי, אורנה שטיין

אלה פוק

ריקה רם