מגוון – מחקר ופיתוח בהוראת מדעי המחשב

המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון, חיפה, טלפון 04-8292880 , פקס 04-8293004