יחידת לימוד אחת 899122

צוות "מגוון" פיתח תכנית לימודים בשם "מבוא למדעי המחשב בסביבת תמלילוגו".

התכנית עברה ניסוי ומחקר מלווה במשך כחמש שנים.

החל משנת תשס"ב ניתן ללמוד את התכנית במסגרת יחידת לימוד אחת במדעי המחשב.

בימים אלה, צוות "מגוון" עוסק בשדרוג של תכנית הלימודים וסביבת התכנות ובהתאמתם לשנות האלפיים.

 

מרכזת היחידה: ד"ר דלית לוי

תכנית הלימודים

דוגמה לבחינת בגרות

אתר תבל: (תכנות בסביבת לוגו)

חומרי לימוד (בקרוב)