דפי עבודה למעבדה בסביבת פסקל

 

דפי העבודה המצורפים פותחו על ידי "מגוון – מחקר ופיתוח בהוראת מדעי המחשב", המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון, חיפה.

הם מבוססים על העקרון של הכרות ראשונה עם התכנים בסביבת המחשב ורפלקציה כיתתית בסיוע מורה לאחר מכן.

התרגילים הנוספים מיועדים בעיקר לעבודה ללא מחשב.

 

חלק ראשון: הכרות עם סביבת פסקל: כתיבת תכנית בסביבת פסקל, מבנה תכנית, הוראות הדפסה

חלק שני: משתנים: הכרות, הצהרה, השמה, טיפוסים, קלט, קבועים, פונקציות יסוד, תרגילים נוספים

חלק שלישי: הוראות תנאי: הוראת IF פשוטה ומורכבת, תנאים מורכבים, הוראת CASE, תרגילים נוספים

חלק רביעי: הוראות חזרה: לולאת מונה (FOR), לולאת כל-עוד (WHILE), לולאת עד-ש (REPEAT), תרגילים נוספים

קבצים מכווצים: הכרות , משתנים , תנאי , חזרה