חומרים שפותחו על ידי צוות "מגוון"

 

כתב עת למורים: הבטים בהוראת מדעי המחשב

יחידת תכנות פונקציונלי 899127

יחידת מבוא למדעי המחשב בסביבת תמלילוגו 899122

דפי עבודה למעבדה בסביבת פסקל

טופס להזמנת חומרים